خدمات...

خدمات

ویدئو های آموزشی نرم افزار حسابداری محک پلاس

آشنایی با محیط اصلی نرم افزار حسابداری محک

نحوه بک آپ گرفتن و بازگردانی پشتیبان از اطلاعات

تعریف مشخصات شرکت و مدیریت مالی

تعریف اشخاص - بخش اول

تعریف اشخاص - بخش دوم

تعریف اشخاص - بخش سوم

تعریف کالا ها - بخش اول